Tilbudet gjelder fra 1. april til 15/6 og fra 25/8 til 1/desember (samt spesialavtaler for desember, januar, februar, mars).

Hytte 1 -10

Tegn kontrakt for:
Minst 200 døgnPris: 230,- per døgn per hytte*
Minst 100 døgnPris: 250,- per døgn per hytte*
Minst 50 døgnPris: 360,- per døgn per hytte*
Minst 14 døgnPris: 420,- per døgn per hytte*
Minst 7 døgnPris: 500,- per døgn per hytte*

Leilighet 16,17, 21 og 22

Tegn kontrakt for:
Minst 200 døgnPris: 390,- per døgn per hytte*
Minst 100 døgnPris: 500,- per døgn per hytte*
Minst 50 døgnPris: 720,- per døgn per hytte*
Minst 14 døgnPris: 800,- per døgn per hytte*
Minst 7 døgnPris: 910,- per døgn per hytte*

Rom 13, 14 og 15 (Toalett, ikke dusj)

Tegn kontrakt for:
Minst 50 døgnPris: 170,- per døgn per hytte*
Minst 14 døgnPris: 280,- per døgn per hytte*
Minst 7 døgnPris: 330,- per døgn per hytte*

Hytte uten innlagt vann

Ingen døgnbindingPris: 160,- per døgn per hytte*

* i tillegg kommer utvask kr 500,- hver gang det sjekkes ut